Điều khoản thỏa thuận

Giới Thiệu

Công ty CP Cổng thông tin xây dựng Việt Nam (HIPV – Home Improvement Portal Vietnam)  là chủ sở hữu cổng thông tin  www.lamnhaviet.vn.  Các điều khoản nêu dưới đây đề cập việc bạn nên và được sử dụng trang web www.lamnhaviet.vn như thế nào.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc cẩn thận các điều khoản thỏa thuận này vì các thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn khi sử dụng trang web www.lamnhaviet.vn

www.lamnhaviet.vn không phải là nhà cung cấp dịch vụ xây dựng hay sửa chữa nhà ở, cũng không phải là nhà cung cấp các sản phẩm vật liệu – thiết bị -nội ngoại thất. Chúng tôi cung cấp nền tảng để đưa người dùng, các chuyên gia-nhà thầu, các công ty và cửa hàng bán sản phẩm và các nhà quảng cáo có thể tương tác với nhau.

Bằng việc sử dụng trang web www.lamnhaviet.vn hoặc bằng việc sử dụng các dịch vụ của trang www.lamnhaviet.vn bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các ràng buộc của điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây.

A. Nghĩa vụ Người Dùng

 • Là người dùng trang web, bạn chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tính chính xác của các chi tiết và nhận các lời khuyên cần thiết về pháp luật khi được yêu cầu.
 • Chỉ được quảng cáo các dự án xây dựng – sửa chữa nhà ở hiện sẵn có trên lãnh thổ Việt Nam. Mô tả dự án và hình ảnh phải tương ứng với  dự án liệt kê. Tất cả những thông tin gây hiểu nhầm, giả mạo, hoặc sai sự thật sẽ bị gỡ bỏ.
 • Đảm bảo không đăng thông tin trái pháp luật, nói xấu, gian lận, sai lạc hoặc bất cứ các hình thức bản quyền nào đã được bảo vệ gây ra các trách nhiệm về pháp lý cho trang www.lamnhaviet.vn
 • Quảng cáo phải được hợp pháp, đầy đủ và trung thực. Tất cả quảng cáo phải phù hợp với Tiêu chuẩn Quảng cáo Việt Nam và Luật Pháp Việt Nam.
 • Mỗi người dùng phải có trách nhiệm kiểm tra các quảng cáo là chính xác trước khi đăng tải và phải thông báo cho chúng tôi qua email nếu phát hiện lỗi.
 • Tài khoản (account) của bạn là chỉ dành cho bạn và không được phép tải lên các dự án của các chuyên giá/ nhà thầu khác.
 • Mỗi tài khoản là dành cho một chuyên gia – nhà thầu duy nhất sử dụng. Mỗi công ty làm dịch vụ xây dựng được yêu cầu phải có các tài khoản riêng và tách biệt.
 • Mỗi tài khoản là dành cho một công ty – gian hàng đơn lẻ. Mỗi công ty – gian hàng cần đăng ký một tài khoản cho mỗi đơn vị.
 • Chi tiết về doanh nghiệp gồm hình ảnh hồ sơ, địa chỉ và số điện thoại cần được cập nhật mọi lúc.

B. Bạn thừa nhận rằng

 • Chúng tôi có quyền để giám sát hoặc kiểm duyệt nội dung người dùng tạo ra trên trang web của chúng tôi, dù không bị bắt buộc phải làm như vậy.
 • Các vấn đề về kỹ thuật hoặc hệ thống không phải là trách nhiệm của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ sự cố ở mức tổi thiểu tuyệt đối.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho sự an ninh và toàn vẹn của dữ liệu của bạn
 • Việc truyền dữ liệu qua Internet có thể bị lỗi hoặc bị trì hoãn
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc hư hại gây ra do sai sót, thiếu chính xác hoặc lỗi trong việc xuất bản các quảng cáo.
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ, ngừng, hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ quảng cáo hoặc mục đăng bất cứ lúc nào.
 • Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi để quảng cáo hoặc mục đăng nếu xét thấy cần thiết.
 • Chúng tôi có quyền để tăng giá phí dịch vụ hoặc quảng cáo bất cứ lúc nào hoặc sửa đổi các điều khoản của hợp đồng. Trong các trường hợp như vậy, bạn có thể chọn hủy bỏ.

C. Trách Nhiệm Pháp Lý

 • www.lamnhaviet.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hỏng hóc do phần cứng, phần mềm hoặc Internet hoặc bất kỳ trường hợp nào khác phát sinh như do vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trang web hoặc thông tin có trên trang và loại trừ trách nhiệm đó theo mức độ cho phép của luật pháp Việt Nam.

D. Các Điều Khoản Chung

 • Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
 • Nếu chúng tôi thay đổi các Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ công bố trên website theo link này https://lamnhaviet.vn/dieu-khoan-thoa-thuan.html 

Các Điều khoản và Điều kiện này cùng với hợp đồng liên quan và lịch trình thanh toán hợp thành thỏa thuận đầy đủ giữa bạn và chúng tôi. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận và điều kiện không thể được thi hành thì phần đó sẽ không được áp dụng, tuy nhiên phần còn lại của thỏa thuận và điều kiện vẫn sẽ có hiệu lực.