Công ty CP Cổng thông tin xây dựng Việt Nam

Công ty CP Cổng thông tin xây dựng Việt Nam

NHÀ HÀNG PHÂN TÁN QUANH NHÀ HÀNG CHÍNH – 1 TẦNG

Nhà hàng thiết kế 1 tầng bao gồm : 1 nhà hàng chính 450m2, 01 nhà phục vụ + wc chung 200m2 , 7 Căn phòng ăn VIP riêng phân tán 30m2 .
Năm dự án: 09/08/2019

Bạn quan tâm tới bất động sản? Hãy thử xem các gợi ý sau

Bất động sản cùng khu vực

Xem thêm