Thiết kế đẹp quá ! Ko biết là có đắt ko?
Phong cách nội thấy rất trẻ trung.Phong cách nội thấy rất trẻ trung.Phong cách nội thấy rất trẻ trung.Phong cách nội thấy rất trẻ trung.Phong cách nội thấy rất trẻ trung.Phong cách nội thấy rất trẻ trung.
Chất lượng có vẻ tốt. Chất lượng có vẻ tốt.Chất lượng có vẻ tốt